Cadrul geografic

 
Comuna este alcătuită din 7 sate şi anume : Şugag , satul de reşedinţă a comunei, Arţi, Bîrsana, Dobra, Jidoştina, Mărtinie şi Tău-Bistra.
Comuna Şugag este situată în partea sud - estică a judeţului Alba, la 45042/ latitudine nordică şi 23035/ longitudine estică , în partea centrală a Carpaţilor Meridionali, între Munţii Şureanu şi Munţii Cindrel, având o altitudine ce variază între 500 mdM (localitatea Şugag) şi 2130 mdM (Munţii Cindrelului).
Comuna se află la 45 km de municipiul Alba Iulia, reşedinţa judeţului şi la 30 km de Sebeş, municipiul cel mai apropiat.
Din punct de vedere geomorfologic, Comuna Şugag este situată în bazinul hidrografic al râului Sebeş, care desparte Munţii Şureanu de Munţii Cindrel, diferenţiindu-se două trepte majore de relief:

 ♦ Zona de deal, cca 30 % din teritoriul comunei, fiind traversată de căi secundare şi poteci, care sunt utilizate pentru accesul la păşunile din munţi.
La nord de localitatile Pianu de Sus, Sebesel, Sasciori, Deal si Carpinis, situate la contactul dintre Muntii Sureanu si Cindrel si culoarele depresionare al Orastiei la Vest si al Apoldului la Est, se desfasoara o treapta de tranzitie constituita din dealuri piemontane. Acestea sunt cuprinse intre aproximativ 650 si 400 mdM si inainteaza catre Valea Muresului si cea a Secasului Mare sub forma unor promontorii, fragmentate de o serie de vai relativ largi.

 ♦ Zona de munte, ocupă cea mai mare parte din teritoriul comunei, cca 60 %.