Sanatate

Dispensarul medical Şugag este proprietate publică a comunei Şugag, în care sunt amenajate trei cabinete şi o farmacie . La ora actuală unul din cabinetele medicale nu este concesionat, din lipsa medicului .
Comuna Şugag nu se confruntă cu probleme grave din punct de vedere social . Persoanele cu handicap grav sunt susţinute prin asigurarea asistentului personal, din cadrul familiei, plătit din bugetul local .
Suntem o comună în care nu există familii de etnie rromă, iar despre copiii străzii nici nu poate fi vorba.
Mediul înconjurător
În cadrul serviciilor de specialitate din aparatul propriu al primăriei funcţionează un serviciu de salubritate care aproape zilnic se ocupă de colectarea deşeurilor şi gunoiului menajer, cu o maşină - autogunoieră, iar depozitarea se face la rampa de gunoi a Primăriei mun. Sebeş, în baza unui contract .