Infrastructura

 
Infrastructură de transport
Localitatea Şugag se află situată la 44 km sud -est de municipiul Alba Iulia, reşedinţa judeţului, accesul făcându-se pe drumul naţional DN 1 până în Sebeş apoi pe DN 67 C. Acesta traversează comuna Şugag pe direcţia nord-sud spre direcţia Novaci.
Zona nordica a comunei Sugag este traversata de drumul judetean DJ 709 K care leaga drumul judetean DJ 704 cu cabana Sureanu si asigura legatura cu judetul Hunedoara spre localitatea Petrila
Comuna Şugag este legată de comuna Jina, din jud. Sibiu prin drumul judeţean DJ 106 E, care urmăreşte Valea Dobrei, traversând culmea muntoasă spre bazinul Cindrelului.
In lung comuna este strabatuta si de DJ 704 :DN 7 (Sibot) - Cugir - Sureanu - Prigoana - Valea Mare -DN 67 C (in dreptul lacului Oasa)
Celelalte localităţi sunt legate de centrul de comună astfel:
♦ DN 67 C , face legătura localităţilor Mărtinie şi Tău -Bistra cu centrul comunei, situându-se pe cursul râului Sebeş.
♦ DJ 106 E, leagă localitatea Dobra de centrul comunei, situându-se pe cursul Vaii Dobra.
-Celelalte localităţi sunt situate pe culmile muntoase de pe malul stâng al râului Sebes şi leagă centrul de comună prin drumuri locale de pământ sau parţial împietruite astfel:
♦ Drum comunal DC 215: DN 67 C - Arţi -de cca. 12 km lungime:
♦ Drum comunal Şugag DC 214: DN 67 C (Şugag) - Bârsana -de cca. 15 km lungime:
♦ Drum comunal DC 216: DN 67 C - Mărtinie -de cca. 3 km lungime:
♦ Drum comunal DC 217: sat Tău Bistra - Curmătura - de cca. 8 km lungime:
 
Rețea de telecomnicații
În comuna Şugag există un număr de cca. 500 posturi telefonice deservite de o centrală digitală ROMTELECOM.

S-a realizat un parteneriat cu ROMTELECOM ,construind un releu de radiocomunicaţii, care asigură telefonia în cele mai izolate sate din munte.

Reţelele de telefonie mobilă Orange, Zapp şi Connex,acoperă aproape în totalitate teritoriul comunei. În 80 % din gospodării există telefonie mobilă şi în multe case sistem de informare prin internet.

Infrastructură tehnnico-edilitară

În satul Dobra există o sursă de alimentare cu apă potabilă din Valea Şugag, o staţie de tratare a apei în vederea potabilizării şi o reţea de distribuţie în lungime de 12 km.
In anul 2004 s-au introdus în reţea 80 mii mc de apă tratată , din care pentru uz casnic 63 mii mc. Sunt deservite localităţile Dobra, Şugag şi Mărtinie. Capacitatea staţiei satisface necesarul populaţiei.

La nivelul comunei nu există staţie de epurare ape uzate , reţea de canalizare, deşi există sistem centralizat de distribuţie apă potabilă. Există proiecte în acest sens. Gospodăriile au sistem propriu de gestinare ape uzate , în fose septice.

Localitatea Jidostina are instalatii de curent electric, în curs de construire, este localitate ce intra in grupul zonelor izolate.

♦ 70,4 % din numarul locuinţelor din comună au alimentare cu apă potabilă.
♦ 50,4 % din locuinţe au sistem propriu de canalizare, dotate cu fose septice.
♦ 87,9 % din locuinţe au instalaţii electrice , Jidoştina nu are reţea de alimentare cu energie electrică
♦ 7,2 % din locuinţe au instalaţii de încălzire centrală.
♦ 47,0 % din locuinţe au baie ,
♦ 67,6 % din numarul locuitorilor beneficiază de servicii de salubritate.
♦ Nu există reţea de canalizare şi staţie de epurare ape uzate.